top of page

-   VERZENDING- & RETOURBELEID  -

THE BRUGES GIN SOCIETY HECHT VEEL BELANG AAN SERVICE

Verzenden en afhalen

Wij verwerken uw bestelling zo snel mogelijk nadat u de bestelling hebt geplaatst en overhandigen deze daarna aan DPD. Bezorging is van maandag tot vrijdag. U ontvangt een apart bericht per mail met de link naar de tracking informatie.

Bij bestellingen vanaf € 40 bieden wij gratis verzending binnen België aan. Anders rekenen wij de reële verzendkosten aan. De leveringstijd hangt af van bestemming tot bestemming. De verwachte leveringstijd leest u wanneer u de gekozen bestemming heeft ingevoerd. 

 

Na de eerste niet geslaagde bezorgpoging zal DPD een kaartje achterlaten met opties voor een tweede bezorging of het pakket in de dichtstbijzijnde DPD Pickup Parcelshop voor u achterlaten. Die informatie vindt u ook aan de hand van de DPD tracking code. 

Wanneer u op de gecommuniceerde afleverafspraak niet aanwezig bent en het pakket niet wordt afgehaald bij de DPD Pickup Parcelshop zal uw bestelling naar ons worden teruggestuurd. U kan het dan bij ons komen afhalen. Heeft u liever dat we uw bestelling opnieuw verzenden, dan kunnen bijkomende leveringskosten worden aangerekend.

Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij The Bruges Gin Society.
 
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant The Bruges Gin Society vzw, Ferdinand de Smetstraat 7, 8310 Brugge, Tel 0477 807 559, Mail info@thebrugesginsociety.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 
"De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen naar info@thebrugesginsociety.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan The Bruges Gin Society vzw heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan The Bruges Gin Society vzw, Ferdinand de Smetstraat 7, 8310 Brugge.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The Bruges Gin Society zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal The Bruges Gin Society vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat The Bruges Gin Society op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan The Bruges Gin Society vzw wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door The Bruges Gin Society vzw geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 
The Bruges Gin Society vzw betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

----------------------------------------------------------------------------


Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
 
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
 
Aan The Bruges Gin Society vzw, Ferdinand de Smetstraat 7, 8310 Brugge, Email: info@thebrugesginsociety.be :
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
 
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
 
Handtekening van consument(en):
Datum :
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page